Niewielka społeczna wiedza nt. pracy przymusowej

Tylko co piąty mieszkaniec Niemiec wie, że w latach 1939-45 pracę przymusową na rzecz III Rzeszy świadczyło ponad 13 mln ludzi – głoszą opublikowane wyniki sondażu.